New!

高班家長請注意:

由4/5至29/6【逢星期六】期間

高班學生回校排練畢業禮節目

時間9:30-12:00(開門時間—9:15)

放學地點:

上/下高A(樓下副堂一/二)

下高B(樓下B室)/上高B(校園天井)

下高C(樓下A室)/上高C(校園天井)

(請高班學生及家長由幼稚園正門出入)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parent App

家長使用手冊